AMAÇ

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Ödülü, aile hekimliği alanında uzmanlık eğitimi alan asistan veya araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını teşvik etmek, aile hekimliği disiplinine özgü yüksek nitelikli tez çalışmalarını desteklemek amacıyla verilecektir.

KAPSAM VE KATILMA KOŞULLARI

  • En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışmasına Türkiye'de yapılmış ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan, aile hekimliği uzmanlık tezleri aday olabilir.
  • Tez, araştırmacının kendi emeği ile gerçekleştirilmiş olmalı, özgün nitelik taşımalı ve aile hekimliği disiplininin temel kavram ve yaklaşımlarıyla uyumlu tez çalışmaları yapılmasına ve/veya nitelikli araştırıcı yetiştirilmesine katkıda bulunmuş olmalıdır.
  • Bizzat kendisi başvuru yapan adayların tezleri değerlendirmeye alınacaktır.
  • Aynı araştırma tezi ile sadece bir kez başvurulabilir. Önceki yıllarda aday olmuş ve değerlendirilmiş tezlerle yapılan başvurular kabul edilmez.
  • TAHEV En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Yarışmasına her yaştan araştırmacı aday olabilir. 2023 yılı ödülü için son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde (01.01.2022-30.06.2023) tez sınavından başarılı olmuş ve basılmış tez çalışmaları aday olabilir.
  • Başvuru kaydı TAHEV web sitesinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar web sitemizde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurmalı ve çıktısını alarak imzalamalıdır. Adaylar tez çalışmalarını içeren dosyayı web sitesine yüklemeyecek, aşağıda verilen email adresine göndereceklerdir.
  • Tez çalışması bir bilimsel dergide makale olarak yayınlanmışsa veya bir bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuşsa belirtilmelidir.
  • Elektronik ortamda doldurulmuş başvuru formu, tezin aslı ile birlikte elektronik ortamda iki ekli dosya (tez + başvuru formu) halinde, son başvuru tarihine dek turkiyeailehekimligivakfi@gmail.com mail adresine gönderilmelidir. Yine aynı tarihe dek başvuru formunun imzalanmış çıktısı ve bir adet tez dernek adresine elden veya posta ile ulaştırılmalıdır.
  • Sadece elektronik posta ile gönderilen ve TAHEV web sitesinde üye kaydı bulunan hekimlerin tez çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.
  • BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖDÜL

  • TAHEV En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi ödülüne başvuran tezler arasında Seçici Kurul tarafından ödüle layık bulunan çalışmalar desteklenecektir.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

  • TAHEV En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi ödülüne başvuran tüm tezler, farklı kurumlara mensup aile hekimliği uzman ve akademisyenlerinden oluşmuş bağımsız bir kurul tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci jüri başvurular arasından en iyi 10-15 tezi belirleyecektir. Sonrasında ikinci jüri ön elemeyi geçen 10-15 tez arasından ödüle layık olanları seçecektir.
  • Aday, seçici kurul üyelerinden birinin mensubu olduğu kurumdan ise o yayının değerlendirilmesinde aynı kurumdaki seçici üye oylamaya katılamaz.
  • Sonuçlar Aile Hekimliği Güz Okulunda açıklanacaktır.

2023 Yılı Birinci Jüri*

  İlk Değerlendirme Jürisi:
 • Başkan Prof. Dr. Yeşim Uncu
 • İlk Değerlendirme 1. Jüri:
 • Doç. Dr. Duygu Ayhan Başer
 • Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin
 • İlk Değerlendirme 2. Jüri:
 • Prof. Dr. Engin Burak Selçuk
 • Doç. Dr. Umut Gök Balcı

2023 Yılı İkinci Jüri*

  İkinci Değerlendirme Jürisi:
 • Başkan Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu
 • Prof. Dr. Yasemin Çayır
 • Prof. Dr. Esra Saatçi
 • Prof. Dr. Berrin Telatar
 • Prof. Dr. Dilek Toprak

* Soyada göre alfabetik sıraya göre dizinlenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ

TAHEV En İyi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi Ödülü 2023’e yapılacak başvurular için 15.07.2023 tarihine dek web sitesinden kaydın tamamlanmış olması, kurallara uygun doldurulmuş başvuru formu ile birlikte TAHEV Bilimsel Ödül Fonu Sekreterliğine ve TAHEV elektronik posta adresine tez çalışmalarının gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU (İLETİŞİM)

  • Prof. Dr. Mehmet Akman
  • Uz. Dr. Emrah Kırımlı (yarışma sekretarya)
  • Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) Bilimsel Ödül Fonu Sekreterliği
   Göztepe Mah. Güzel Sok. No.2 Daire.10 Kadıköy / ISTANBUL
  • 0 212 234 34 55 0 533 377 48 85
   Faks: 0 216 367 94 74
   Web sitesi: www.tahev.org.tr
   E-posta: turkiyeailehekimligivakfi@gmail.com